Shahenshah Palace Restaurant

Shahenshah Palace Restaurant is listed under Restaurant and is located at Boulevard, Srinagar.

Location of Shahenshah Palace Restaurant

Address : Hotel Shahenshah Palace, Srinagar Main Road , Boulevard , Srinagar - 190001
Area : Boulevard
City : Srinagar
Category : Restaurant in Srinagar
Pin Code : 190001

Shahenshah Palace Restaurant Contacts

Landmark : In Hotel Shahenshah Palace
Phone Number : (0194) 2501246
Mobile Number : 9419008811 , (0194) 2500762
E-mail : info@hotelshahenshahpalace.com
Website : hotelshahenshahpalace.com

Services by Shahenshah Palace Restaurant

Service Area : Restaurant in Boulevard, Srinagar
Services : Restaurant

More in Srinagar